Du är här:

Tillfälligt anstånd för ytterligare en redovisningsperiod

Lotta Eriksson

1 min 2023 - 02 - 17

Nu går det att söka tillfälligt anstånd för ytterligare en redovisningsperiod eftersom de tillfälliga anståndsreglerna för inbetalning av moms, avdragen skatt och arbetsgivaravgifter utökas. Anstånd beviljas nu även för redovisningsperioden som infaller under april–juni 2022, meddelar Skatteverket på sin hemsida.


Anstånd med inbetalning av avdragen preliminär skatt och arbetsgivaravgifter samt mervärdesskatt vars redovisningsperiod är en kalendermånad får beviljas för högst tolv redovisningsperioder vardera. Det rapporterar Skatteverket på sin hemsida. 

För mervärdesskatt vars redovisningsperiod är ett kalenderkvartal får anstånd beviljas för högst fyra redovisningsperioder.

Anståndsavgiften är 0.1 procent per kalendermånad och kostnadsräntan är 3,75 procent.

Hittills har omkring 59 000 företag beviljats anstånd med totalt cirka 128 miljarder kronor enligt de tillfälliga reglerna.


De nya reglerna trädde i kraft i måndags, den 13 februari 2023.

Läs mer här!