Du är här:
  • Startsida
  • Ekonomiblogg
  • Rapport visar: stor utvecklingspotential i digital transformation av ekonomifunktionen

Rapport visar: stor utvecklingspotential i digital transformation av ekonomifunktionen

Lotta Eriksson

3 min 2022 - 05 - 04

Digitaliseringen av ekonomifunktioner utgör en central frågeställning för CFO:er över hela världen, däremot har det inte hänt så mycket på området ännu. Det visar en studie som PWC har gjort, DIgital CFO Study 2022; där över 500 CFO:er från hela världen har medverkat.

Digitaliseringen av ekonomifunktioner är fortfarande i sin linda hos många företag. Det konstaterar PWC, som nu släppt resultaten från sin globala studie bland 522 CFO:er. 73 procent av de tillfrågade finanscheferna anser att den digitala omvandlingen är en högprioriterad fråga men  få har kommit igång på allvar.

Stora företag med en omsättning på över 10 miljarder euro har kommit längre, eftersom de ofta har både budget och rätt medarbetare för jobbet.

Studien visar vidare att närmare tre av fyra CFO:er vill prioritera digitaliseringen av den egna ekonomifunktionen. Samtidigt är användningen av olika teknikformer fortfarande låg och ekonomicheferna själva avsätter relativt lite tid till digitaliseringsarbetet.

Många chefer anser också att deras medarbetare har för låga kunskaper inom IT och digitalisering. 

 

Dashboarding vanligast

Enligt PWC visar undersökningen  att så kallad digital management reporting/dashboarding är det enda teknikslag som används i någon högre utsträckning inom såväl mindre som större bolag.

RPA hamnar på andraplats. Men trots den framskjutna placeringen uppger endast 31 procent en mycket eller ganska hög användning av RPA. När det gäller AI menar endast en tredjedel av CFO:erna att det är sannolikt att bolaget kommer använda AI under de kommande två åren för planering och prognoser.


Den största svårigheten som lyfts fram är bristen på kompetens - både i ledningen och bland medarbetarna. Det näst största hindret som nämns är motstånd från de anställda på grund av rädsla för att förlora sina jobb eller minskad relevans inom företaget.

Studien, som är ett samarbete mellan PWC och WHU-Otto Beisheim School of Management, bekräftar att de primära målen för digitaliseringen av ekonomifunktionen är att minska kostnaderna och förbättra beslutsfattandet genom databaserade analyser. Det är dock tydligt att CFO:er lägger större vikt vid att förbättra beslutsfattandet än att minska kostnaderna.

Företagen tjänar därför på om medarbetarna med traditionella kontrolluppgifter istället kan arbeta med prognos- och planeringsprojekt, samt databaserade prognoser för företagsutveckling. Nästan hälften av de deltagande finanscheferna (45 procent) bedömer att antalet medarbetare i sina respektive företag förblir mer eller mindre oförändrat under de kommande fem åren.


Läs mer om studien och rapporten här!