Du är här:

Redovisningskonom - få kompetens och diplom!

Lotta Eriksson

3 min 2024 - 06 - 07


Utbildningen Diplomerad redovisningsekonom fördjupar och befäster den kunskap man behöver ha för att kunna arbeta med redovisning, bokslut, årsredovisningar och analyser. Det berättar Jenny Gentele, som är kursledare och auktoriserad revisor.


- Jag tycker att utbildningen Diplomerad redovisningsekonom är en fantastiskt bra utbildning, som befäster den kunskap du har och behöver. Den ger en grund till varför du  gör som du gör och vidareutvecklar den kompetens du behöver för att ta dig an nya arbetsuppgifter om du arbetar med redovisning eller ekonomi.


Jenny_Gentele2Det konstaterar Jenny Gentele, som är tillbaka som kursledare på Företagsuniversitetet efter ett uppehåll - och som nu ansvarar för utbildningen Diplomerad redovisningsekonom. Själv brinner hon för årsredovisningar och frågan ”varför”. 

Utbildningen är på totalt tio dagar men är uppdelad på två dagar i fem månader.

- De första dagarna är väldigt faktaintensiva och ger en helhetsbild över hur ekonomin fungerar och vilka lagar och regler som man behöver ha koll på för att utföra arbetet på ett professionellt sätt, beskriver hon.


Under utbildningens gång får deltagarna sedan lära sig grunderna för bokföring, hur deklarationer ska göras och vad som gäller när man är en del av en koncern.- Vi avslutar med hur man analyserar siffrorna och förstår vad de faktiskt säger, fortsätter Jenny Gentele.
 

Många olika delar inom ekonomi

Jenny själv säger att hon  brinner för redovisning och utbildning. Hon tar sig  an  uppgiften genom att visa allt på ett praktiskt sätt och genom att beskriva faktiska fall.

Hon har arbetat med revisioner i över 20 år och för ett 20-tal olika revisorer med olika förhållningssätt så hon beskriver de erfarenheter hon har och diskuterar mycket med kursdeltagarna kring deras erfarenheter.


I utbildningen får man lära sig hur man analyserar årsredovisningar men också mer om mer om  koncerner och kassaflödesanalyser. 

- Jag gillar årsredovisningen som produkt, konstaterar Jenny Gentele.

- Det är den enda information som är offentlig om företag och säger mycket om företaget om man vet hur man ska läsa den. Och då måste de som upprättar den veta hur man gör.


- Diplomerad redovisningsekonom är en utmärkt utbildning för alla som arbetar med löpande redovisning och som vill ta sina kunskaper till en ny nivå och förstå varför och hur, summerar Jenny Gentele.

Diplomerad redovisningsekonom startar nästa gång den 16 september!
 
Läs mer om utbildningen här!