Du är här:

Regeringens budgetförslag i korthet

Lotta Eriksson

2 min 2021 - 09 - 29

I förra veckan presenterade regeringen sin budget för 2022. Mest tillskott får välfärden, klimat och miljö och hantering av covid-19. Tillväxten i år och nästa år bedöms bli stark. Här är några av förslagen.

 

Regeringen föreslår reformer på sammanlagt 74 miljarder kronor i budgetpropositionen. Här är några av förslagen:


• Skattereduktionen på förvärvsinkomster förstärks med 1 320 kronor från den 1 januari 2022.
• Den nuvarande skattereduktionen för sjuk- och aktivitetsersättning förstärks.
• Skattelättnad för avgiften till a-kassan från den 1 juli 2022.
• Skattelättnad för cykelförmån  från den 1 januari 2022.
• Nedsättningen av förmånsvärdet för miljöanpassade bilar förändras så att dagens nedsättning ersätts med en fast schablon baserad på bilens miljöteknik. Detta föreslås träda ikraft den 1 juli 2022.
• Den  tillfälliga nedsättningen av arbetsgivaravgifter till 10,21 % för personer som vid årets ingång har fyllt 18 men inte 23 år bör förstärkas under sommarmånaderna.  Detta föreslås träda i kraft den 1 juni 2022.
• Det bör införas undantag från och i vissa fall rätt till återbetalning av mervärdesskatt vid inköp av varor och tjänster som görs av EU-organ för att hantera covid-19.
• Omsättningsgränsen för befrielse från mervärdesskatt bör höjas från 30 000 kronor till 80 000 kronor per beskattningsår från den 1 juli 2022.
• Möjlighet till avbetalningsplan för de bolag som erhållit tillfälliga anstånd med skatteinbetalningar för att stärka likviditeten under pandemin. Det skulle innebära att återbetalningstidpunkten för befintliga anstånd förlängs med 15 månader under förutsättning att en avbetalningsplan hålls. Det kommande förslaget bör träda i kraft före månadsskiftet mars/april 2022.

 

Läs mer om budgeten här!