Du är här:

Revisions- och rådgivningsbranschen har högt förtroende

Lotta Eriksson

2 min 2021 - 10 - 19

Förtroendet för revisorer, redovisningskonsulter och skatterådgivare är fortsatt starkt och har  till och med ökat det gångna året. Det visar den senaste undersökningen som Kantar Sifo gjort på uppdrag av FAR.


FAR låter -som bekant - göra undersökningar och förtroendemätningar kontinuerligt. I den senaste, som gjordes i maj i år, framkommer det att det fortfarande finns ett  högt förtroende hos företagsledare och politiker.

– Det höga förtroendet för revisions- och redovisningsbranschen bland politiker och företagsledare står sig på en hög nivå. Bland företagsledare ökar också förtroendet från redan otroligt höga värden. 94 procent av företagsledarna svarar att man har stort förtroende för branschen. Bland politikerna är det 95 procent som har stort förtroende, säger Erik LundbomKantar Sifo, som gjort de senaste undersökningarna, i en presskommentar


Kantar Sifo har gjort telefonintervjuer med 300 företagsledare från företag och 100 telefonintervjuer med riksdagsledamöter och ordföranden i kommunstyrelser. Kantar Sifo har även pejlat förtroendet hos allmänheten via sin onlinepanel med drygt 1 000 svarande.


– Den svenska allmänheten har svårt att bedöma sitt förtroende för branschen, men den positiva utvecklingen med ökat förtroende står sig, konstaterar Erik Lundbom.


Stort förtroende för att revision gör nytta

De yrkesgrupper som har störst förtroende hos företagsledare generellt är läkare och poliser.  På tredje och fjärde plats finns revisorer och redovisningskonsulter. Förtroendet för skatterådgivare har ökat markant i årets undersökning. 

Allmänheten har å sin sida störst förtroende för läkare, poliser och domare. 53 procent av allmänheten har stort förtroende för revisions- och rådgivningsbranschen och drygt 80 procent uppger att nyttan med revision är stor inom såväl privata företag som offentlig verksamhet och i kommuner.


Läs mer i FARs pressmeddelande