Du är här:

Så påverkas ekonomijobben av digitaliseringen

Lotta Eriksson

3 min 2019 - 01 - 10

Automatisering och artificiell intelligens blir allt vanligare inom ekonomi och redovisning. Många av de ”enklare arbetsuppgifterna” sköts redan och kommer i allt högre utsträckning att skötas av robotar. Vissa roller försvinner och andra förändras. I det här blogginlägget berättar vi mer om hur ekonomijobben påverkas av digitaliseringen.


Läs rapporten Morgondagens medarbetare på ekonomiavdelningen här


Enligt en artikel i Civilekonomen kommer 75 miljoner jobb att försvinna redan till 2022. Man hänvisar i artikeln till en rapport från World Economic Forum, som också visar att det kommer att skapas 133 miljoner nya jobb under samma period.

Hur går det ihop? Jo, det behövs någon som tar fram processerna som ska automatiseras, det behövs fler analytiker, fler med teknikkompetens och god systemkunskap. Det kommer förstås även behövas fler med olika spetskompetenser.

 

Mer support och kontroll framöver

I rapporten ”Morgondagens medarbetare på ekonomiavdelningen” ger flera experter uttryck för att rollerna som finns i dag kommer att gå mer åt support- och kontrollfunktioner i framtiden – till exempel i form av systemansvarig för ett visst system, eller att vara den kontaktperson som kollegor hör av sig till när något inte fungerar eller är fel. 


Vi läser i ett två år gammalt nyhetsbrev från Hogia följande – föga uppmuntrande text - skriven av Anna Elverheim:


”För yrkesbeteckningen företagsekonomer, marknadsförare och personaltjänstemän kan upp till 46 % av alla jobb digitaliseras. Om du arbetar som bokförings- eller redovisningsassistent är sannolikheten 97 % att ditt jobb automatiseras och motsvarande sannolikhet för redovisningsekonomer och administrativa assistenter är knappt 90 %.  Inom dessa tjänstemannayrken handlar det om cirka 165 000 jobb som försvinner.
Det är lätt att tänka att "så fort kommer det nog inte att gå". Men om vi blickar bakåt och tänker på hur det såg ut för 20 år sedan så känns det inte alls förvånande. Hur betalade du dina räkningar? Hur såg din lönespecifikation ut? Hur tillgänglig var information som kan utveckla din verksamhet och skapa nya affärsmöjligheter? Hur såg redovisningsarbetet ut? Långt ifrån alla företag hade ett systemstöd för sin bokföring och löneadministration för 20 år sedan..”


Det synes alltså råda total konsensus om att jobben på ekonomiavdelningen påverkas enormt av digitaliseringen. Allt är inte nattsvart men det gäller att hänga med i paradigmskiftet. Det kan handla om att bli bättre på att göra analyser, skaffa sig teknikkompetens eller god systemkunskap. Det kan också handla om att bli mer konsultativ i sitt arbetssätt.


Allt det här ställer höga krav på att du som arbetar med ekonomi håller dig attraktiv på arbetsmarknaden och följer trenderna för att veta vilka kompetenser och konkurrensfördelar som är viktiga för just dig.

I vår rapport berättar vi mer om ekonomimedarbetarnas utmaningar och hur digitaliseringen påverkar arbetsuppgifterna. Här kan du ladda ner den!

Ladda ner rapporten