Du är här:

Så ser framtidens arbetsmarknad för ekonomiassistenter ut

Lotta Eriksson

3 min 2019 - 02 - 22

Arbetsmarknaden ser god ut men digitaliseringen och teknikutvecklingen förändrar arbetslivet för dig som är ekonomiassistent eller som arbetar med ekonomi på annat sätt. Det är inte så att alla jobb försvinner men de kommer med största sannolikhet att förändras. Här berättar vi mer om hur ekonomiassistentens arbetsmarknad kommer att se ut i framtiden.  


Läs rapporten Morgondagens medarbetare på ekonomiavdelningen här


Framtidsutsikterna för landets ekonomiassistenter kan inte sägas vara alltför ljusa. Konkurrensen hårdnar och digitaliseringen ställer nya krav. Automatiseringen och digitaliseringen slår hårt mot ekonomi- och löneadministration, eftersom många av arbetsuppgifterna effektiviseras genom ny teknik.


Enligt rapporten ”Vartannat jobb automatiseras inom 20 år”, från Stiftelsen för strategisk forskning löper bokförings- och redovisningsassistenter till exempel 97 procents risk för att deras yrke försvinner de närmaste 20 åren.


Tidigare i år gjordes en undersökning bland många ekonomiassistenter i landet och den mynnade ut i rapporten ”Morgondagens medarbetare på ekonomiavdelningen”. Den pekar bland annat på att det på fem års sikt kommer vara hård konkurrens om jobben för ekonomiassistenterna, inte bara beroende på digitaliseringen utan också på grund av det finns många populära och efterfrågade utbildningar inom ekonomi. De som kommer ut efter utbildningen konkurrerar alltså om de allt färre jobb som finns.


Arbetsuppgifterna inom ekonomi kommer att förändras

- Om vi ser till hur det ser ut för till exempel ekonomiassistenter, kommer konkurrensen om de lediga jobben bli hård på både kort och lång sikt, summerar Marcus Löwing från Arbetsförmedlingen, i rapporten.


- Det beror på att många söker sig till de här yrkena men det beror också på att utbildningar om leder till arbeten som till exempel ekonomiassistent fortfarande är populära.


- Vi har en teknisk utveckling som gör att antalet jobb för den här typen av ekonomiarbeten kommer att minska. Det innebär inte alla gånger att jobben blir färre men många arbetsuppgifter förändras och kommer fortsätta att göra det, fortsätter han.


Ekonomiuppgifter automatiseras och rationaliseras bort

Arbetsuppgifter som går att automatisera kommer att rationaliseras bort och arbetet på ekonomiavdelningen kommer snarare att gå ut på att hitta kreativa lösningar, göra analyser och kunna förklara resultaten. En analytisk och pedagogisk förmåga blir därför allt viktigare.


Det gäller alltså för dig som är ekonomiassistent eller som arbetar med administrativa göromål på ekonomiavdelningen att börja fundera på att bredda och fördjupa din kompetens och dina färdigheter. Kraven blir bara högre med tiden, så det gäller att omvärldsbevaka och nätverka för att hänga med i trenderna och utvecklingen. Vet du vilka kompetenser och konkurrensfördelar som är viktiga, både nu och framöver, har du något konkret att förhålla dig till.

Vill du veta mer om framtiden för ekonomiavdelningarna, hur digitaliseringen påverkar arbetsuppgifterna och vad rekryterarna säger? Ladda ner vår rapport som tydliggör utmaningar och arbetssituationen för många!

 

Ladda ner rapporten