Du är här:

Sena skattedeklarationer får förseningsavgift

Lotta Eriksson

2 min 2021 - 06 - 15

Skatteverket kommer att ta ut en förseningsavgift för de skattedeklarationer som lämnas in efter den 15 juni - men pandemins påverkan på deklarationsinlämningen kan tas i beaktande. Detta rapporterar tidningen Balans.


Pandemin har medfört att byråer har haft svårigheter att lämna in alla deklarationer senast 15 juni men också att biträda företag med deras deklarationer så att de kan lämnas in den 1 juli. Det här rapporterar tidningen Balans.

Mot den här bakgrunden hemställde FAR i slutet av maj att Skatteverket skulle meddela att de även för 2021 låter bli att ta ut förseningsavgifter om inkomstdeklarationer lämnas in senast den 15 juli, det vill säga inom en månad från ordinarie deklarationstidpunkt, och oavsett om de lämnas på papper eller digitalt.

Enligt Skatteverkets bedömning är dock omständigheterna i år inte så pass extraordinära att det finns möjlighet att ge befrielse på förhand. Däremot kommer myndigheten att ta viss hänsyn till vilken effekt pandemin har haft på inlämningen av deklarationerna.

– Det är beklagligt att Skatteverket inte godtog FAR:s begäran om ändring, vi hade stora förhoppningar om det. Ingen generell befrielse kommer alltså att ges, men det är ändå värt att poängtera att Skatteverket skriver att hänsyn kommer att tas till pandemin och den påverkan den kan ha på deklarationsinlämningen, säger Sara Lissdaniels, auktoriserad revisor på FAR, i en kommentar i tidningen.

Skatteverket skriver:

”Vad ska jag göra om jag inte hinner bli klar med alla mina klienters deklarationer i tid på grund av pandemin? Skriv en övrig upplysning om varför deklarationerna är sena. Då kan Skatteverket ta hänsyn till det i bedömningen. Det är bättre att lämna kompletta deklarationer och förklara varför de är sena, än att skicka in uppgifterna i omgångar. När uppgifter skickas in vid flera tillfällen kan det leda till misstämningar mellan underlagen som gör att Skatteverket behöver besvära er och klienterna i onödan.”