Du är här:

Sex möjligheter till ny kunskap för dig som arbetar med ekonomi

Lotta Eriksson

5 min 2021 - 05 - 19

Vi närmar oss sommaren och semestrarna och sedan är det dags att ta sig an hösten. Under sommaren funderar många över framtiden och det är också är ett bra tillfälle att reflektera över vad man behöver göra för att ta nästa steg i arbetslivet. Här presenterar vi några aktuella möjligheter till dig som arbetar med ekonomi och som vill förnya eller fördjupa din kompetens. Rivstarta hösten på bästa sätt!

När sommaren går mot sitt slut är det vanligt att många börjar fundera över arbetet och vad man kanske vill göra i framtiden. Samtidigt planerar många arbetsgivare in utvecklingssamtalen i början av hösten. Därför är det viktigt att fundera över de alternativ som finns. Ett är förstås utbildning eller fortbildning.

Vi har därför valt ut sex möjligheter till ny kunskap för dig som arbetar med ekonomi:

1.

Diplomerad Controller, totalt 18 dagar (3 dagar i månaden i 6 månader) START 13 oktober
– ta ett helhetsgrepp om ekonomistyrningen

 • Lär dig metoder för styrning av ekonomi och verksamhet
 • Så tar du fram säkrare beslutsunderlag
 • Skaffa verktyg för kritisk analys

Utbildningen vänder sig till kvalificerade medarbetare inom företagets ekonomifunktion eller verksamhetsledning som önskar utveckla sina kunskaper och metoder inom ekonomi- och verksamhetsstyrning. För deltagande krävs goda förkunskaper i att läsa och förstå de ekonomiska rapporterna i en årsredovisning.

2.

Diplomerad ekonomiassistent, totalt 10 dagar (2-3 dagar i månaden i 4 månader) START 9 september

 • Redovisningsarbetets alla delar – från transaktion till bokslut
 • Företagsekonomi – sambandet mellan ekonomirutiner och nyckeltal
 • Juridik – aktuella lagar och regler som styr ekonomifunktionen

Utbildningen vänder sig till dig som ska delta eller redan deltar i det dagliga ekonomiarbetet och vill utvecklas i ditt arbete och din yrkesroll.


3.

Diplomerad löneadministratör, totalt 9 dagar (3 dagar  i månaden i 3 månader) START 6 oktober
– utveckla och kvalitetssäkra dina kunskaper i löneadministration

 • Kvalitetssäkra dina kunskaper i löneadministration
 • Lär dig rutiner som effektiviserar lönearbetet
 • Håll dig uppdaterad om nya lagar och avtal
 • Så förhåller du dig professionellt till integritet och yrkesetik

 

Utbildningen vänder sig till löne- och ekonomiassistenter samt andra medarbetare som behöver fördjupade kunskaper om löneadministration och grundläggande kunskaper i arbetsrätt.

 

4.

Diplomerad redovisningsekonom, totalt 10 dagar (2 dagar i månaden i 5 månader) START 22 september
– från bokslut till årsredovisning

 • Fördjupa dina kunskaper i redovisning
 • Planera och gör ett bokslut med årsredovisning
 • Praktisk tillämpning av lagstiftning och rekommendationer

Utbildningen vänder sig till dig som arbetar med löpande bokföring och vill kunna arbeta självständigt med de mer kvalificerade delarna. För att kunna tillgodogöra dig utbildningen måste du ha god kunskap i löpande redovisning och avstämning och dessutom känna till de begrepp och moment som förekommer i bokslutsarbetet.

5.

Dataanalys och business intelligence, totalt 6 dagar (2 dagar i månaden i 3 månader) START 16 september

 • Lär dig göra affärsnära dataanalyser
 • Så samlar du in, förädlar och omvandlar data till användbara beslutsunderlag
 • Verktyg, begrepp och processer

6.

Företagsbeskattning och deklaration, 2 dagar, 2-3 november

 • Lär dig aktuella skatteregler och skattelagar
 • Så blir deklarationen enklare
 • Avdragsgilla kostnader och skattepliktiga intäkter

 

Den här tvådagarskursen vänder sig till medarbetare som arbetar med redovisning och har god vana vid löpande redovisning.

 

Ovanstående sex högkvalitativa utbildningar genomförs på Företagsuniversitetet, som till hösten flyttar till 7 A Posthuset på Vasagatan, centralt inne i Stockholm. Företagsuniversitetet ägs av Stiftelsen Kursverksamheten vid Stockholms universitet och har i snart 40 år utbildat och fortbildat personer inom bland annat ekonomi.

Läs mer om dessa sex och andra ekonomiutbildningar här!

Vill du ha kontakt med en kursrådgivare för att resonera kring vilken utbildning som passar dig bäst? Klicka på knappen här nedan!

 

Kontakta mig gärna