Du är här:
  • Startsida
  • Ekonomiblogg
  • Skatter, mutor och kommunikation på Representation och förmånsbeskattning

Skatter, mutor och kommunikation på Representation och förmånsbeskattning

Lotta Eriksson

4 min 2018 - 12 - 07


Det finns inte så många nyheter att presentera med tanke på det parlamentariska läget i landet. Det konstaterade ett par av föreläsarna på Representation och förmånsbeskattning den 6 december. Detta till trots, det bjöds ändå på en konferens med många insikter och fördjupade kunskaper!


Torsdagen den 6 december var det åter dags för den årliga konferensen Representation och förmånsbeskattning. Denna gång arrangerades konferensen i anrika Wallenbergsalen på IVA Konferenscenter i Stockholm. Moderator var Catarina Breitfeld, som både inledde och avslutade konferensdagen.

Dagens huvudföreläsare var Marie Enander, expert från KPMG, som gav de senaste uppdateringarna kring beskattning av personalvårdsreformer samt representation och konferensresor. Hon förklarade bland annat att förmånsfrågorna oftare hamnar i fokus numera, till följd av det ökade massmediala intresset, fler skatterevisioner och att whistleblowing-funktionerna har ökat.


Marie1

Marie Enander gick igenom vad som gäller för olika personalvårdsförmåner, skattefria förmåner och vad som gäller kring gåvor till anställda. Hon belyste även skillnaderna mellan intern och extern representation och vad som gäller vid studie- och konferensresor. Dessutom berättade hon kort om hur Skatteverkets revisioner går till.

Framför allt framhöll hon vikten av att dokumentera allt man gör och att ha en uppdaterad personalhandbok som tydligt beskriver företagets rutiner.


Favorit i repris

En favorit i repris kom sedan tillbaka; Pia Blank Thörnroos, som är jurist och arbetar som rättslig expert på Skatteverkets huvudkontor. Hon började med att säga att det politiska läget innebär att det fortfarande är svårt att veta vad som ska gälla 2019.– Oavsett om riksdagen har beslutat om budgeten måste Skatteverket att fastställa skattetabellerna för 2019 senast den 16 december, aviserade hon dock.

Hon gick sedan igenom kostförmåner (en fri måltid om dagen, lunch eller middag 98 kronor), bostadsförmåner, semesterbostad i Sverige eller utlandet och justeringen av förmånsvärde för lätt lastbil.

Hon berättade också att det är oförändrat maximibelopp för tjänsteresa i Sverige och oförändrade beloppsgränser för gåvor - och informerade om den nya Public Service-avgiften som ersätter TV-licensen samt om den slopade skattefriheten för förmån av privat hälso- och sjukvård som infördes i somras.

 

Mutor - var går gränsen?

Marie Enander hade även en presentation på eftermiddagen, där hon gav en bild av mutor och när kundaktiviteter riskerar att ses som en muta. Hon beskrev otillbörliga förmåner, varningsflaggor och hur problematiken kan förebyggas.
Marie3

Man bör exempelvis göra en riskanalys och bedömning av om och vart eventuella risker finns, ta fram en policy med åtgärder mot otillbörlig påverkan och implementera policyn i bolaget. Dessutom måste medarbetarna och cheferna utbildas och en whistleblowing-funktion inrättas.


Det svåra samtalet

– All feedback ska ske med välvilja, poängterade Catarina Breitfeld när hon avslutade konferensen med en crash course om hur man får budskap att nå fram.

Hon delade med sig av tips och verktyg kring hur man tar de utmanande samtalen och poängterade att det krävs träning, mod, tydlighet och en vilja att hitta lösningar.

Catarina2

Catarina är expert på kommunikation och hennes sju nycklar för utmanande samtal är:

  1. Bli medveten om ditt eget tillstånd. Behåll lugnet
  2. Välj rätt tillfälle och ha tid
  3. Ha syftet klart och nollställ dig innan
  4. Ställ öppna frågor och lyssna aktivt på svaren
  5. Ha fokus på lösning och det gemensamma ansvaret. Blicka framåt
  6. Upprepa och sammanfatta
  7. Möt personen där hon eller han är just nu. Bekräfta.


Det blev ett konkret avslut på en innehållsrik och spännande dag! Många hade frågor att ställa både till Marie och Pia.

Samtal R o F

Tack alla som kom denna gråa decemberdag och tack alla inspirerande föreläsare!