Du är här:

Skattereduktion för privatpersoner med grön teknik

Lotta Eriksson

2 min 2020 - 12 - 09

 

Från årsskiftet införs det det skattereduktion vid installation av grön teknik. Det hanteras via Skatteverket. Köparen (privatpersoner) kommer att få avdraget direkt på fakturan och det gäller installationer av solceller, lagring av egenproducerad elenergi och laddningspunkter till elfordon.

 

– Grön teknik kommer att hanteras på motsvarande sätt som rut- och rotavdraget gör i dag vilket innebär att köparna får del av lättnaden redan vid köpet. Till skillnad från rut- och rotavdraget ger även kostnad för material rätt till skattereduktion för installation av grön teknik, kommenterar Pia Blank Thörnroos, rättslig expert på Skatteverket.

Skattereduktionen ges för kostnaderna för arbete och material med

  • 15 procent för installation av solceller
  • 50 procent för installation av lagring av egenproducerad elenergi
  • 50 procent för installation av laddningspunkter till elfordon.

Skattereduktionen får, enligt Skatteverket, uppgå till högst 50 000 kronor per person och år. För att få reduktionen krävs att den utförda installationen tillhör ett småhus, en bostadsrätt eller en ägarlägenhet som ägs av den som begär skattereduktion.

Reduktionen kan även medges i de fall en förälder bor i bostaden man äger helt eller delvis förutsatt att föräldern är bosatt i Sverige. 

Skattereduktionen ges för både arbets- och materialkostnader och gäller installationer som påbörjas, avslutas och betalas från och med den 1 januari 2021. För att få skattereduktionen måste betalningen ske elektroniskt.

Läs mer på Skatteverkets hemsida

 

Pia Blank Thörnroos medverkar bland annat på onlinekonferensen Representation och förmånsbeskattning på måndag, den 14 december. Det går fortfarande att anmäla sig. Läs mer här!