Du är här:

Skatteverket stoppar företag som används som brottsverktyg

Lotta Eriksson

2 min 2022 - 09 - 16

Skatteverket har ökat kontrollerna av tveksamma företagsregistreringar. Sedan hösten 2021 har närmare 340 ärenden utretts där en misstänkt, oseriös aktör har tagit över ett företag som har skatteregistreringar utan att anmäla det till Skatteverket. Utredningarna visar att tre fjärdedelar av de kontrollerade företagen inte bedrev verksamhet som ger rätt till skatteregistrering.

Som vi beskrivit flera gånger tidigare här i ekonomibloggen kan brottslighet med koppling till företag både medföra negativa effekter  för näringslivet och för samhället i stort. Nu berättar Skatteverket att man har ökat kontrollerna när det exempelvis gäller tveksamma företagsregistreringar.

Oseriösa aktörer kommer i huvudsak över företag på två sätt. Antingen ansöker de om registrering för ett nytt företag eller så köper de ett befintligt företag som redan har alla registreringar, därefter begärs felaktiga betalningar ut.

- Genom att frånta dem deras F-skatt, moms- och arbetsgivarregistrering minskar Skatteverket aktörernas förmåga att upprätthålla en legitim fasad. Det gör det svårare för dem att fuska, kommenterar Åsa Gabrielsson, verksamhetsutvecklare på Skatteverket i en artikel på Skatteverkets hemsida.

Utöver skärpt kontroll av övertagna företag granskar Skatteverket även nya ansökningar om skatteregistreringar. Enligt myndigheten utgör gruppen oseriösa aktörer en liten del av det totala antalet ansökningar om företagsregistrering.

Ungefär 60 registreringsärenden i veckan identifieras som extra riskfyllda och av dem är det ungefär hälften som inte uppfyller kraven för registrering

Läs mer på Skatteverkets hemsida