Du är här:

Skatteverket vill ha utredning om skattereduktion för grön teknik

Lotta Eriksson

2 min 2024 - 02 - 07

Skatteverket föreslår att Finansdepartementet ska tillsätta en utredning som ser över reglerna om skattereduktion för installation av grön teknik. Utredningen bör bedöma om de nuvarande reglerna behöver anpassas till den teknikutveckling som har skett inom området, menar Skatteverket.Enligt en artikel på Skatteverkets hemsida anser myndigheten att reglerna om skattereduktion för grön teknik bör moderniseras och anpassas till den rådande situationen på elmarknaden. Det skulle leda till ökad förutsägbarhet när det gäller hur den installerade utrustningen, med bibehållen skattereduktion, får användas.


Om den föreslagna utredningen kommer fram till att den nuvarande lagstiftningen ska ändras bör det - enligt Skatteverket -  lämnas förslag på om eller hur solcellssystem och system för egenproducerad el med bibehållen skattereduktion kan användas till annat än att producera eller lagra egenproducerad el.

Skatteverket anser att utredningen också bör se över om skattereduktionen fortsatt ska vara differentierad eller om den ska ges med samma procentsats oavsett vilken typ av installation som har utförts.


Skatteverket tycker att det är angeläget att en utredning tillsätts så snart som möjligt. Den tekniska utvecklingen för solceller och system för lagring av egenproducerad el har genomgått stora förändringar sedan de statliga stöden infördes 2009 och 2016.

Läs mer här!