Du är här:

Skatteverkets årsredovisning för 2023 publicerad

Lotta Eriksson

3 min 2024 - 02 - 29

Skatteverkets årsredovisning för 2023 är nu klar och överlämnad till regeringen. Det uppger Skatteverket på sin hemsida. I redovisningen presenterar myndigheten resultatet för regeringens uppgifter och mål.

Skatteverkets årsredovisning för det gångna året är nu beslutad och överlämnad till regeringen. Den visar bland annat att Skatteverket fick in 2 489,8 miljarder kronor i skatter och avgifter under 2023, vilket var 3,3 procent mer än 2022.

Skatteverket redovisar också att man fortsatt att arbeta mot ekonomisk brottslighet. Samverkan med andra myndigheter och aktörer uppges ha varit prioriterat och fokus har bland annat varit att förhindra att företag används som brottsverktyg.

Tillsammans med åtta andra myndigheter fortsatte Skatteverket även att öppna center mot arbetslivskriminalitet i landets sju regioner.

Under fjolåret fick Skatteverket dessutom ett regeringsuppdrag att ta fram metoder för att få fram en nationell lägesbild av folkbokföringen samt föreslå åtgärder för att förbättra folkbokföringen.

Lägesbilden syftar till att ge en så god uppfattning som möjligt av andelen folkbokförda, personer med samordningsnummer respektive personer som finns och verkar i Sverige utan att vara folkbokförda.

Skatteverket konstaterar i årsredovisningen att det nya uppdraget bidragit till att bosättningskontroller prioriterades och att ett systemstöd utvecklades för att kunna omhänderta informationsutbyte och underrättelser på ett mer effektivt sätt.

 

Elstöd, digitala deklarationer och service

Under 2023 betalades 18,2 miljarder kronor ut i elstöd till företag. Det var Skatteverket som hanterade elstödet, som skulle mildra effekterna av höga elpriser vintern 2022–2023.

Under året skickade myndigheten också ut 8,3 miljoner förifyllda inkomstdeklarationer. Av dessa deklarerades drygt 91 procent digitalt, vilket är en ökning med två procentenheter jämfört med 2022.

Under året svarade Skatteupplysningen på 3,4 miljoner ärenden via mejl, telefon, chatt och sociala medier. "Mina sidor" hade cirka 35 miljoner besök, vilket var en ökning med 11,4 procent. Webbplatsen hade totalt 65,4 miljoner besök under året.

Chattbotten Skatti besvarade fler än 584 000 konversationer, vilket var en ökning med 25 procent jämfört med 2022.

Skatteverkets årsredovisning går att ladda ner här!