Du är här:

Stress och press - vanliga utmaningar för dig på ekonomiavdelningen

Lotta Eriksson

5 min 2019 - 01 - 22

 

Många medarbetare på ekonomiavdelningar runt om i landet känner sig till och från ganska stressade. Ofta till följd av att de får jaga kollegor för att få in rätt underlag i tid, vilket gör att deras eget arbete tar längre tid än det behöver eller borde göra. Om detta dessutom sker under perioder av hög arbetsbelastning och pressade deadlines kan det leda till negativ stress, i värsta fall går det så långt som till sjukskrivning.


Det närmar sig slutet av månaden. Du samlar in underlag för glatta livet. Men - kollegorna som ska ge underlag eller information du behöver är inte där - de är på semester, vabbar eller "hinner inte just nu". Arbetsbelastningen är hög och du upplever att dina kollegor eller chefer är "flaskhalsar" som hindrar dig från att bli klar med ditt jobb i tid. Känner du igen känslan?  

 

Ladda ner vår rapport -  Morgondagens medarbetare på ekonomiavdelningen

 
Dessutom så ökar arbetsbelastningen ofta kring månads-, halvårs- och årsskiftet och kravet på att jobba snabbt och effektivt är högt. Samtidigt gäller det att vara noggrann och följa alla regler och rutiner kopplade till ekonomi. Men inte nog med det, inom ekonomi dyker det kontinuerligt upp nya lagar och regler att förhålla sig till, vilket ställer krav på att hänga med i svängarna, något många som arbetar med ekonomi tycker är svårt att hinna med.


Övermäktigt ansvar när du jobbar med ekonomi

En utmaning är också känslan av att få för mycket på sitt bord. Det kan vara arbetsuppgifter som du inte känner dig helt bekväm med. Kanske har du fått ärva arbetsuppgifter från någon annan, kanske ser uppgifterna annorlunda på grund av organisationsförändringar, kanske har ni dragit ner på medarbetare?

ekonomijobb1


Men oavsett anledning förväntas du att lösa uppgifterna, vilket ibland kan kännas som ett tungt, nästan övermäktigt ansvar. Det beror till stor del på att det ju inte finns något utrymme för misstag när du arbetar med ekonomi. I värsta fall blir det i slutändan så stressande att det påverkar hur du mår både privat och i jobbet. 

 


Negativ stress i ekonomijobbet kan leda till sjukskrivning

En "normal" dos av stress behöver inte vara negativt, men när det har pågått under en längre tid kan stressen blir farlig.  I dessa fall kan den till och med öka risken för sjukdomar såsom hjärtinfarkt, psykosomatiska magbesvär och psykiska besvär. Enligt Stressmottagningen.se är en bra kombination av rimlig kravnivå, bra beslutsutrymme och ett bra socialt klimat en framgångsfaktor för att undvika sjukskrivningar till följd av stress.


I värsta fall kan det gå så långt att stressen leder till sjukskrivning, vilket förstås är viktigt både för medarbetaren, företaget och samhället att försöka undvika.  Alla arbetsgivare vill ju att deras medarbetare ska må bra men det går inte att komma från att kostnaderna för långa sjukskrivningar såklart också kan komma att påverka företaget. Kostnaderna för en medarbetares sjukfrånvaro är ofta nämligen högre än själva sjuklönen, enligt Försäkringskassan

Det finns ett väldigt litet utrymme för misstag när man arbetar med ekonomi, vilket i många fall kan vara stressande. När man dessutom är beroende av andra för att kunna göra sitt jobb korrekt och i tid kan det stressen snabbt bli negativ. I värsta fall påverkar den hur du mår både privat och på jobbet och leder till sjukskrivning. 

I vår rapport kan du läsa mer om vilka utmaningar dina branschkollegor upplever att de har på arbetet och varför det är så viktigt att hantera dem i tid. Vi har även intervjuat tre experter för att få en djupare inblick i vilka trender som påverkar ekonomiyrket och hur framtidsutsikterna ser ut för till exempel ekonomiassistenter. Ladda ner den redan idag! 

 

Ladda ner rapporten