Du är här:
  • Startsida
  • Ekonomiblogg
  • Tilläggsdirektiv till Utredningen om skattetransparens och några redovisningsfrågor

Tilläggsdirektiv till Utredningen om skattetransparens och några redovisningsfrågor

Lotta Eriksson

1 min 2022 - 05 - 13

Regeringen har gett utredningen om skattetransparens och några redovisningsfrågor ett tilläggsdirektiv gällande hållbarhetsredovisning. 

Regeringen beslutade den 17 juni i fjol kom­mitté­direktiven Genom­förande av EU-direktiv om offentlig land-för-land-rapportering och några frågor om års- och koncern­redovis­ningar (dir. 2021:46).

Nu väntas ytterligare krav enligt EU-direktivet om före­tagens håll­bar­hets­rapporte­ring som antas inom kort. De nya direktiven innebär bland annat att en utredare nu ska ta ställning till hur det nya EU-direktivet om företags hållbarhetsrapportering ska genomföras i Sverige.

Utredaren ska bland annat:
• ta ställning till hur det nya EU-direktivet om före­tagens håll­bar­hets­rapporte­ring ska genom­föras i Sverige,
• föreslå vad som ska krävas för att en års­redo­vis­ning ska anses färdig­ställd, och
• lämna nöd­vändiga författ­nings­förslag.

Tilläggsdirektivet innebär att utrednings­tiden förlängs, så nu ska uppdraget redovisas senast den 1 juni 2023. Upp­draget enligt de ursprung­liga direktiven ligger fast och ska redo­visas senast den 1 juni i år, men i ett del­betänkande.


Läs regeringens tilläggsdirektiv här