Du är här:

Trendspaning: hård konkurrens om ekonomijobben

Lotta Eriksson

4 min 2018 - 12 - 17

Arbetsmarknaden ser god ut men digitaliseringen och teknikutvecklingen förändrar branschen. Många roller inom ekonomi kommer framöver mer gå ut på att hitta kreativa lösningar, göra analyser och kanske arbeta mer konsultativt. I det här blogginlägget belyser vi hur konkurrensen på arbetsmarknaden för ekonomer ser ut.


- Arbetsmarknaden för ekonomer ser väldigt bra ut just nu, men digitaliseringen och teknikutvecklingen kommer att förändra branschen. Arbetsuppgifter som går att automatisera kommer att rationaliseras bort och ekonomjobbet kommer mer att gå ut på att hitta kreativa lösningar, göra analyser och att lägga fram och förklara dem. En analytisk och pedagogisk förmåga blir allt viktigare.


Det läser vi i artikeln Så ser framtidens arbetsmarknad ut i tidningen Civilekonomen, hösten 2018. Det är Annelie Almérus, kvalificerad handläggare på Arbetsförmedlingen, som uttalar sig.

Ladda ner vår rapport - Morgondagens medarbetare på ekonomiavdelningen


Annelies analys stämmer väl överens med vår rapport ”Morgondagens medarbetare på ekonomiavdelningen” från 2018. Rapporten visar bland annat att det inom fem år kommer vara hård konkurrens om jobben för till exempel ekonomiassistenter. Det gör att det ställs höga krav på personer inom dessa yrken att följa aktuella trender och hålla koll på framtidsutsikter för att veta vilka kompetenser och konkurrensfördelar som är viktiga för att kunna vara med och konkurrera om jobben. 


Större tillgång än efterfrågan på ekonomijobb

Men det är inte bara automatiseringen som påverkar konkurrenssituationen. En annan faktor är nämligen att det idag finns många populära och eftertraktade utbildningar som leder till arbeten på ekonomiavdelningen. Det innebär att det kommer ut många välutbildade personer som har ett kvitto på sin kompetens och som konkurrerar om de jobb som annonseras ut. Det blir helt enkelt större tillgång än efterfrågan på arbetsmarknaden.

Marcus_LowingI vår rapport har vi intervjuat Marcus Löwing, analytiker på Arbetsförmedlingen. 

- Om vi ser till hur det ser ut för till exempel ekonomiassistenter, kommer konkurrensen om de lediga jobben bli hård på både kort och lång sikt, bekräftar han.  

- Det beror på att många söker sig till de här yrkena men det beror också på att utbildningar som leder till arbeten som till exempel ekonomiassistent fortfarande är populära.Arbetsuppgifterna inom ekonomi kommer att förändras

Sammanfattningsvis gör den stora tillgången på arbetskraft och digitaliseringen att framtiden för vissa yrken inom ekonomi inte ser överdrivet ljus ut. Men det  är viktigt att vara medveten om att det inte bara är så att yrken försvinner och att behovet av ekonomer plötsligt är obefintligt. Till stor del handlar det snarare om att arbetsuppgifterna kommer förändras, vilket är anledningen till att det är viktigt att veta vilka kompetenser som krävs för att hålla sig attraktiv på arbetsmarknaden. 

- Vi har en teknisk utveckling som gör att antalet jobb för den här typen av ekonomiarbeten kommer att minska. Det innebär inte alla gånger att jobben blir färre men många arbetsuppgifter förändras och kommer fortsätta att göra det, kommenterar Marcus Löwing.


I tider när många av arbetsuppgifterna på ekonomiavdelningen effektiviseras på grund av ny teknik och nya verktyg gäller det alltså för dig som arbetar med ekonomi att börja fundera på att bredda och fördjupa din kompetens!

I vår rapport har vi med hjälp av tre experter tittat på hur digitaliseringen och automatiseringen påverkar medarbetare på ekonomiavdelningen, både idag och i morgon. Vi har även grävt djupare i vilka trender som påverkar dessa yrken och vilka kompetenser som är viktiga för att hålla sig attraktiv på arbetsmarknaden i en bransch där konkurrensen hårdnar. 

 

Ladda ner rapporten