Du är här:

"Tryggare i yrkesrollen som controller"

Lotta Eriksson

4 min 2024 - 01 - 24

Linda Nylander är redovisningsekonom på Sundsvall Energi sedan snart åtta år och arbetar framför allt med bokslutsarbete och intern kontroll men är också till viss del involverad i budgetarbete och rapportering. Eftersom hon framöver ska fasas in som controller, kände hon att hon behövde få förutsättningar för att arbeta som controller. Hon fick därför möjlighet att gå Företagsuniversitetets utbildning Diplomerad controller under 2023. 

Linda- När jag läste på om utbildningen tyckte jag att det lät som om den hade rätt delar och dessutom rekommenderade min kollega den. Jag kände att jag ville bli mer trygg i rollen som controller och få de verktyg som behövs, berättar hon. 
 
Det var med viss nervositet men också höga förväntningar som hon klev in i Posthuset i mars i fjol.


- Jag visste ju inte riktigt vad jag skulle förvänta mig men upptäckte snabbt att mina kurskamrater var på samma nivå och att vi alla hade liknande erfarenheter, minns hon. 
- Dessutom var kursledarna jättebra så jag kände mig hemma på en gång.  


 Controllerrapport från egen verksamhet

Under utbildningen skulle deltagarna skriva en controllerrapport, något som skapade viss osäkerhet hos Linda och de övriga kurskamraterna initialt. 


- Det var jättekul och spännande att få djupdyka inom en specifik fråga men i början visste vi inte hur mycket tid vi skulle lägga på rapporten och hur omfattande den skulle vara. När vi sedan fick se exempel blev vi lugnare och vi fick dessutom bra handledning, säger Linda. 
 
Hennes rapport byggde på en investeringskalkyl för en ny fjärrvärmeledning under vatten eller en ny biobränslepanna, direkt hämtat från den egna verksamheten. 
- Det var kul att utmana sig själv ordentligt, konstaterar hon.

 
 Bra upplägg, nätverk och daglig nytta

Hon diplomerades i september 2023 och när hon i dag tittar i backspegeln konstaterar hon att hon tycker upplägget med tre dagar i månaden i sex månader passade henne väldigt bra;


- Genom att det var tre dagar och vi deltagare ofta gick ut och åt middag efter någon av dagarna så hann vi diskutera ämnena och landa mer i kunskaperna. 


Dessutom framhåller hon nätverket man får, själv har hon och hennes kurskamrater fortfarande kontakt via en Messengergrupp. Hon känner också att hon har nytta av de nya kunskaperna; 


- Jag har bland annat börjat angripa vissa frågeställningar på ett annat sätt, fundera över vad som kan utvecklas mer och ta fram förslag på förbättringsåtgärder.
 
Linda Nylander tror att alla som arbetar som redovisningsekonomer och som vill ta nästa steg, oavsett om man ska arbeta som controller eller inte, har nytta av utbildningen. Själv uppskattade hon framför allt utbildningens bredd och att den inte bara fokuserade på kalkyler och siffror;


- Jag blev förvånad över att vi fick lära oss så mycket annat, som ledarskap, att ge och ta feedback och presentationsteknik exempelvis, vi fick lära oss mycket om oss själva, avslutar hon. 

Nästa Diplomerad controller börjar den 19 mars och du kan läsa mer om den här!

Här kan du läsa Berit Jönssons upplevelse av utbildningen, hon gick samtidigt som Linda!