Du är här:

Två tips som underlättar vardagen på ekonomiavdelningen

Lotta Eriksson

2 min 2019 - 10 - 08

När man  arbetar med ekonomi handlar en stor del av arbetet om att samla in rätt underlag och information, så att man ska kunna utföra jobbet på korrekt sätt och leverera i tid. Genom att vara tydlig mot sina kollegor och ha rutiner för arbetet blir vardagen mycket enklare. 


Undersökningar visar att en av de vanligaste utmaningarna för medarbetarna på ekonomiavdelningen är att få in rätt underlag och kunna leverera i tid.  Dessutom känner många att det är svårt att hinna hålla sig uppdaterad kring alla nya lagar och regler.

Här följer ett par tips som kan göra vardagen enklare:

  1. Var tydlig mot kollegorna runt omkring och förklara varför du behöver få in underlagen i tid. Sätt kanske en påminnelse i deras kalender om du har tillgång till den. Bygg upp rutiner som passar just dig.
  2. Sätt av tid i din kalender för omvärldsbevakning och prioritera denna tid. Det kan handla om en halvtimme i veckan eller en halvdag i månaden. Gå igenom alla relevanta hemsidor, tidningar eller boka in dig på ett frukostseminarium alternativt en mässa.


Det finns alltså några ganska enkla knep som kan göra ditt arbete lite lättare och som i bästa fall minskar stressen vissa tider av månader.  Du har också mycket att vinna på att hålla dig uppdaterad på nya lagar, regler och annat som rör ditt arbete.

I vår handbok, som du kan ladda ner här nedanför, får du som arbetar på en ekonomiavdelning, fler tips som kan underlätta ditt arbete och möta de utmaningar du kanske ställs inför!

Ladda ner handboken