Du är här:

Casten Almqvist, TV4,  om arbetsmiljö

Marlene Berglund

3 min 2019 - 04 - 11

Under #metoo-hösten 2017 hamnade Casten Almqvist, som vd för TV4, i mediafokus. Därefter har TV4 arbetat med att skapa en stark företagskultur utifrån en gemensam spelplan. Vi har frågat Casten vad han tycker kännetecknar en bra arbetsplats. På konferensen Life at Work intervjuas han av tv-journalisten Ola Wenström.

Casten_Almqvist-1

Vad kännetecknar enligt dig en bra arbetsplats?

Det skiljer sig naturligtvis mellan olika arbetsplatser, men i grunden är det att ha den tydlighet och det engagemang som krävs för att vara öppen för förändringar, hålla ett högt tempo och arbeta mot gemensamma mål. Skapa en kultur där förändring är det nya normaltillståndet

På TV4 handlar det bland annat om tre saker:

Öppenhet. Yttrandefrihet är i centrum för allt vi gör och det genomsyrar hela verksamheten, från programutbud till intranät. Öppenhet präglar allt ifrån att hur våra arbetslokaler är utformade till att vara transparenta i utmanande situationer.

Kravställande. Alla medarbetare förtjänar att veta vad som förväntas av dem. Det handlar om att ställa krav, ha tydliga mål och följa upp resultat.

Vänlighet. Att vara trevliga och anstränga oss för att förstå varandra bygger förtroende, främjar samarbete och skapar trygghet på en arbetsplats som präglas av självledarskap, ständig förändring och ett högt tempo.

Hur tror du att man som arbetsgivare kan skapa en sådan?

Genom en kultur som finns på riktigt, i ledarskapet och i det dagliga arbetet. Man kan inte prata om öppenhet och samtidigt vara hierarkisk. Eller uppmuntra egna beslut och samtidigt bestraffa misstag. Eller ställa krav och inte följa upp mål. Man måste tänka igenom allt hela tiden, leva kulturen i alla dess delar och påminna sig själv om varför vi gör som vi gör, för att kulturen ska genomsyra verksamheten.

Nästan allt vi gör hänger ihop med kulturen vi vill ha. Det är viktigt att det finns en tanke och röd tråd. När man hamnar i en kris, som TV4 gjorde under #metoo, prövas kulturen och man får ett kvitto på om man faktiskt lyckats.

Välkommen att möta Casten Almqvist på Life at Work - arbetsmiljö för den nya tidens arbetsliv den 16 maj på Fotografiska!

Läs mer om vår konferens: Life at work!