Du är här:

Ingen tjänar på en "hero-kultur"

Maryam Engelbrecht

3 min 2019 - 04 - 04

Maryam Engelbrecht har under många år suttit med i ledningen på IT-konsultbolaget Beamon People. Där har hon aktivt arbetat med företagets vision och mål samt med verktyg för att se till att företagets värderingar efterlevs i den operativa vardagen. Läs mer om hennes tankar här och möt henne live på Life at Work den 16 maj!

Maryam_Engelbrecht

Vad ska arbetsgivaren göra för att du ska hitta en balans i livet?

Hur hittar man balans i livet och vilken är arbetsgivarens roll i den processen?  Arbetet är ju en del av livet. Vad balans är kan variera från individ till individ så jag tycker inte att arbetsgivaren kan och ska ta fram en modell för alla medarbetare att följa. Arbetsgivaren bör skapa så goda förutsättningar för flexibilitet som möjligt och därefter observera, lyssna, sätta upp mål och följa upp arbetet för en sund arbetsmiljö.

Ingen tjänar på en "hero-kultur"

Arbetsmiljöfrågorna bör finnas på ledningens agenda, följas upp och presenteras för hela företaget. Genom att visa att frågan är prioriterad, skapar man förtroende och tillit. Arbetsgivaren behöver jobba med att skapa en inkluderande och öppen företagskultur där alla känner att de har rätten att säga ifrån och möjligheten att påverka sitt arbetsliv och sin arbetsmiljö. Den bästa medarbetaren är inte den som jobbar flest timmar. Den så kallade "hero-kulturen" tjänar ingen på i längden.

Att skapa en inkluderande företagskultur

Hur skapar man då en sådan kultur ?Jag rekommenderar att du börjar med att fråga dina medarbetare om vilka egenskaper de tycker att en inkluderande och öppen företagskultur har? Ett exempel på en sådan egenskap kan vara feedback-tålighet.

Nästa steg är att göra en nulägesanalys och tillsammans definiera för varje egenskap vilken nivå man vill ligga på och vilken nivå man tycker att företaget ligger på just nu. Så här långt lyckas många företag ta sig och redan där skapas början på tillit och förtroende.

Att leva företagskulturen i det dagliga arbetet

Nästa steg är mer utmanande, att i det dagliga arbetet leva enligt de värderingar och egenskaper man har kommit överens om. För att lyckas hela vägen krävs engagemang av alla, både ledare och medarbetare. Ditt ansvar som ledare är att hitta drivkraften och skapa engagemang i frågan. Det handlar om att ta fram praktiska verktyg och arbetssätt som gör det naturligt och enkelt att inkludera arbetsmiljöfrågor i de dagliga besluten. I en öppen och trygg företagskultur, kan du som arbetsgivare och ledare göra skillnad och möjliggöra för dina medarbetare att  skapa och bibehålla balansen i sina liv

Är du nyfiken på hur vi har lyckats skapa en värderingsstyrd kultur på Beamon People  så är du välkommen till Life at work - en konferens om den nya tidens arbetsmiljö den 16 maj.

Läs mer om vår konferens: Life at work!