Du är här:

Hur är det ställt med svenskt arbetsliv  egentligen?

Helène Lidström

3 min 2019 - 04 - 03

Tekniken skapar nya fantastiska möjligheter. Den ger oss möjlighet att kunna välja att arbeta var vi vill och lägga upp arbetet på det sätt som fungerar bäst för var och en , men det finns också risker. Här berättar Helène Lidström om stress och välmående i arbetslivet. På Life at Work kommer hon att tala om "The Healthy Mindplatter" - en kostcirkel för hjärnan.

För mig och många andra är det fantastiskt med möjligheten att själv kunna välja när, var och hur man arbetar. Att lägga upp arbetet på det sätt som funkar bäst för mig.

Men samtidigt som vi har alla dessa fantastiska möjligheter, har vi idag stora utmaningar i svenskt arbetsliv.

Hur mår vi egentligen?

Stress har, som vi vet, blivit ett stort folkhälsoproblem och är idag en av de vanligaste orsakerna till långvarig sjukskrivning.

Varannan anställd känner sig ofta eller mycket ofta stressad på jobbet.

7 av 10 chefer upplever att de behöver vara tillgängliga trots att de är lediga, och motsvarande siffra för medarbetare är 40%.

Vidare anser 8 av 10 chefer att mobiltelefoner och andra uppkopplade enheter är ett ständigt störande inslag i möten.

Stillasittande och inaktivitet är i dag också ett hot mot folkhälsan och ses som den fjärde ledande riskfaktorn till att dö i förtid.

Att alltid vara tillgänglig och uppkopplad är ett hot mot hälsan

Vi kan konstatera att fakta, statistik och undersökningar kopplat till vårt välmående visar en oerhört dyster bild. Så varför ser det ut så här, när vi till synes har bättre förutsättningar än någonsin?

Hög arbetsbelastning och att vi ständigt och jämt är uppkopplade och påkopplade, vilket gör att både chefer och medarbetare upplever att de förväntas vara tillgängliga även utanför arbetstid. Ytterligare ett skäl är otydligt ledarskap vad gäller förväntningar och mål.

Låt oss agera

Jag tänker att det är hög tid att börja agera. Att vi tar situationen på allvar och anstränger oss för att skapa bättre förutsättningar på våra arbetsplatser för både kort- och långsiktigt välmående.

För egentligen vet vi ju vad som krävs. Forskningen på området har  kommit långt. Idag vet vi vad både kroppen och knoppen behöver för att må bra och prestera på topp.

Under min föreläsning på Life at Work den 16 maj på Fotografiska kommer jag att gå igenom konkreta tips och exempel på vad man kan göra för skapa välmående och hållbara arbetsplatser med motivation, hälsa och välmående i fokus.

Hoppas vi ses!

Läs mer om vår konferens: Life at work!