Du är här:

Jag går till jobbet för att få energi

Marlene Berglund

2 min 2019 - 04 - 03

Mikael Widell Blomé, forskare på Lunds universitet publicerar snart en forskningsstudie om visualisering. Här berättar han vilken nytta man kan ha av visualisering i alla typer av förändrings- och förbättringsprocesser, inte minst i arbetsmiljöarbetet. På Life at Work den 16 maj kommer han att berätta mer och visa på goda exempel.

Athen Mikael 1

Vad är visualisering och vilken nytta kan man ha av det?

- Visualisering handlar om att med hjälp av bilder och illustrationer göra komplicerade saker mer lättbegripliga, att skapa överblick och göra det lättare att se samband och relationer. Man kan tydliggöra processer, inkludera fler och få alla med på tåget i en förändringsprocess till exempel.

- Rent konkret kan visualisering t.ex. vara att man tar fram "personas" som man har som tänkt målgrupp i produktutveckling eller marknadsföring. Ett medicinskt hjälpmedelsföretag hade t.ex. visualiserat ”Bob 200 kg” när de skapade en lyft för att få den att fungera optimalt.

Hur kan visualisering användas i arbetsmiljöarbetet?

- Man kan se SAM, det systematiska arbetsmiljöarbetet, som en process eller struktur där inlärningscyklerna passar alldeles utmärkt att visualiseras. I stället för att varje avdelning, eller varje chef använder sina egna förklaringar och metoder kan man skapa en sammanhållen syn som gör alla delaktiga och driver processen framåt.

Vad tycker du kännetecknar en bra arbetsplats?

- Jag skulle gärna vilja använda citatet ”Jag går till jobbet för att få energi”. En bra arbetsmiljö för mig handlar om både fysisk och psykisk miljö, en miljö som underlättar och stimulerar mig i mitt arbete. Energin får jag från ljusa, trevliga och ändamålsenliga lokaler men även från folk jag möter i jobbet. Jag tycker nudging är bra, att skapa stimulerande miljöer som underlättar och inspirerar mig i mitt arbete.

Vill du höra mer om visualisering och träffa Mikael Widell Blomé live är du välkommen till Life at Work, en konferens om den nya tidens arbetsliv den 16 maj på Fotografiska!

Läs mer om vår konferens: Life at work!