Du är här:
  • Startsida
  • HR-blogg
  • Självledarskap - ta ut en kompassriktning och våga släpp kontrollen

Självledarskap - ta ut en kompassriktning och våga släpp kontrollen

Marlene Berglund

3 min 2020 - 02 - 12

 

 

Bengt Kallenberg är ledarskapsutvecklare, coach, föreläsare och författare till ett flertal böcker bland annat ” Laget framför jaget – gott samarbete i praktiken” och ”Leda med mål – fantastiskt och livsfarligt”. Han är också kursledare på Företagsuniversitetets kurs ”Självledarskap”. Vi har frågat Bengt om vad självledarskap är och varför man talar så mycket om det nu.

Bengt_Kallenberg

Hur skulle du beskriva självledarskap?

- Det handlar om att man har en kompassriktning i sitt arbete; att man har tydliga mål och vet vad som är viktigast för både sig själv och organisationen. Man kan styra sitt fokus och satsa sin energi på rätt saker.

- På vägen mot målen kan man självklart möta hinder och motgångar. Men har man ett gott självledarskap kan man hantera dem på ett konstruktivt sätt och inte ge upp eller bli arg och frustrerad.

- Den tredje aspekten av ett gott självledarskap är att en god självledare kan fatta medvetna beslut, inte vara alltför impulsiv eller känslomässig. Självledarskapet för även med sig en medvetenhet om hur det egna beteendet påverkar andra. En god självledare har högt EQ.

 

Vad krävs av en organisation som vill arbeta med självledarskap?

- För att medarbetarna ska kunna arbeta självständigt och ta egna beslut måste det finnas tydliga ramar och mål. Det är en kommunikativ utmaning för organisationen och cheferna. De måste se till att alla verkligen drar åt samma håll och våga släppa kontrollen så att besluten kan fattas längre ut i organisationen. I dagens mer agila organisationer är självledarskap nödvändigt.

- Att införa en självledarskapskultur kräver också tålamod. Det är inget som händer över en natt. Man måste träna att leda sig själv och acceptera att det kan bli fel ibland. Regelbunden uppföljning mot målen är också mycket viktig.

Vad kan man vinna på ett gott självledarskap?

- Organisationen blir mer effektiv när medarbetarna kan agera mer självständigt. Medarbetarna växer med det ökade ansvaret vilket leder till större engagemang och på sikt att sjukfrånvaron minskar. Dessutom brukar kundnöjdheten öka då kunderna får snabbare behandling och svar direkt i stället för att de ska behöva vänta på att en chef ska ta beslut.

Läs mer om vår kurs "Självledarskap"!