Du är här:

Vi gillar olika - Hållbart digitalt arbetsliv

Marlene Berglund

3 min 2019 - 04 - 05

Calle Rosengren, forskare på Lunds universitet, leder sedan några år tillbaka en studie tillsammans med Karolinska Institutet och AFA Försäkring om hållbart digitalt arbetsliv. Här intervjuar vi Calle och får veta veta vad de kommit fram till.  På Life at Work presenterar han hela den spännande och mycket aktuella studien.

Calle_Rosengren

Calle Rosengren och hans kollegor har låtit ett stort antal medarbetare på tre stora industriföretag skriva dagbok under en vecka. Fokus har varit på gränsöverskridande aktiviteter, det vill säga när man gör privatsaker på arbetsliv och arbetsuppgifter på ledig tid. De har sedan intervjuat dem, deras chefer, HR-funktionen och familjemedlemmar.

Vi gillar olika

Man har hittat ett antal olika mönster: Separeraren som håller isär arbetsliv och privatliv, Integreraren som låter arbetet spilla över på fritiden och tvärtom och Växlaren som inte har ett tydligt mönster. Däremellan finns ett antal varianter.

Intressant är även att se att för vissa är det tiden som styr och hos andra platsen. Det vill säga vissa håller sina arbetstider men kan jobba var som helst, medan andra kan jobba länge, men när de lämnar arbetsplatsen stänger de av jobbtelefon och mejl.

- Det finns inget som är rätt eller fel, säger Calle. Det som verkar få människor att må bäst är att ha möjligheten att själv välja. För att det ska fungera krävs tydlighet från arbetsgivaren vad gäller uppdrag och förväntningar på t.ex. tillgänglighet.

- Vad gäller teknikanvändning finns också lite olika strategier där vissa t.ex. väljer att ha två telefoner, en för arbete och en privat för att hålla sfärerna isär.

Det gränslösa arbetets utmaningar

Calle Rosengren säger att utmaningarna med det gränslösa arbetet är just att balansera förväntningar och uppdrag. Sedan ett par år tillbaka har arbetsgivaren ett utökat ansvar för den sociala och organisatoriska arbetsmiljön och ska enligt lag se över och försäkra sig om att medarbetarna har lagom arbetsbelastning och att de har de förutsättningar de behöver för att göra sitt jobb med bibehållen hälsa.

Vad tycker du kännetecknar en bra arbetsplats?

- På en bra arbetsplats finns tydlighet och redskap i relation till arbetsuppgifter och förväntningar. Det handlar också om att utvärderas på rätt saker, på dina resultat i stället för den tid du sitter på din kontorsstol.

Life at Work den 16 maj på Fotografiska har du chansen att höra mer om studien om Hållbart digitalt arbetsliv.

Läs mer om vår konferens: Life at work!