Du är här:

Diplomerad controller startar i maj!

Lotta Eriksson

2 min 2024 - 04 - 15

Den 15 maj startar Företagsuniversitetets flaggskeppsutbildning Diplomerad controller, som vänder sig både till business och financial controllers och som numera också har dataanalys och AI på schemat!

- Den här utbildningen ger deltagarna en plattform, en verktygslåda och ett framtida nätverk för att stärka sig inom området ekonomistyrning, utredningsmetodik och verksamhetsanalys, berättar Owe Marstorp, som är huvudkursledare för Diplomerad controller, en totalt 18 dagar lång utbildning, uppdelad på 3 dagar i månaden i 6 månader.

Utbildningsdatumen är:

15-17 maj
11-13 juni
19-21 augusti
10-12 september
9-11 oktober
19-21 november 

Ett nytt inslag i utbildningen är högaktuellt för alla som arbetar som - eller ska börja arbeta som - controllers. Det är en heldag om:

  • dataanalys – grundläggande teori + en verktygslåda för insamling och analys av data
  • att strukturera data – Excels för- och nackdelar
  • att bygga en datamodell
  • power-begreppen: - Pivot, - Query, - Desktop
  • rapporter och dashboards
  • att visualisera data – praktikfall
  • hur kan BI och AI utveckla och stödja analysen med automatisering?


- Vi kursledare vill att deltagarna under utbildningen ska kunna utveckla både det framåtorienterade tänkandet, analysförmåga och sina beslutsunderlag för att ännu bättre kunna bidra till verksamheten och ledningens proaktiva målstyrning, summerar Owe Marstorp.owe i trappa

- Vi vill ge deltagarna möjlighet att kliva in i en praktiskt fungerande controllerroll på sin arbetsplats, oavsett hur den ser ut. Det handlar mycket om att både samverka med andra kompetensområden och informationssystem för att kunna bygga relation och vara en 'speaking partner' med ledningen.

Läs mer om utbildningen Diplomerad controller här!

Läs en deltagarintervju här!

Läs en deltagarintervju här!