Du är här:

Platser kvar - diplomera dig som controller i år!

Lotta Eriksson

2 min 2024 - 02 - 15


Den 19 mars startar åter den populära utbildningen Díplomerad controller, en utbildning som anpassar sig efter nya behov och numera har sikte på både rollen som business controller och financial controller. Vi har frågat huvudkursledare Owe Marstorp varför man bör gå utbildningen!

Owe Marstorp är huvudkursledare för Diplomerad controller, en totalt 18 dagar lång utbildning, uppdelad på 3 dagar i månaden i 6 månader. Här berättar han mer om utbildningen.

Företagsuniversitetet_IMG_0063_Foto Liza Simonsson


- Den här utbildningen ger deltagarna en plattform, en verktygslåda och ett framtida nätverk för att stärka sig inom området ekonomistyrning, utredningsmetodik och verksamhetsanalys.


- Vi kursledare vill att deltagarna under utbildningen ska kunna utveckla både det framåtorienterade tänkandet, analysförmåga och sina beslutsunderlag för att ännu bättre kunna bidra till verksamheten och ledningens proaktiva målstyrning.


- Det gör vi genom att presentera och undersöka olika analysmodeller och arbetsmetoder för att öka förståelsen för - och utmaningen i - de olika praktikfallen. 


- Den röda tråden i utbildningen är att ge deltagarna möjlighet att kliva in i en praktiskt fungerande controllerroll på sin arbetsplats, oavsett hur den ser ut. Det handlar mycket om att både samverka med andra kompetensområden och informationssystem för att kunna bygga relation och vara en speaking partner med ledningen.


- Som business- eller financial controller fungerar man ju lite som en "katalysator" för förmågan i verksamhetsstyrningens olika utmaningar. 

Det finns platser kvar på utbildningen som startar i mars och datumen är:
  • 19-21 mars
  • 16-18 april

  • 15-17 maj

  • 17-19 juni
  • 
19-21 augusti
  • 
17-19 september

 

Läs mer om utbildningen Diplomerad controller här!

Läs en deltagarintervju här!

Läs en deltagarintervju här!