Du är här:

Vill du bli bättre på ditt jobb? 4 tips!

Lotta Eriksson

4 min 2019 - 02 - 05

Att omvärldsbevaka, nätverka, stärka ditt CV genom kompetensutveckling och utveckla din kommunikativa förmåga! Det är fyra konkreta tips som vässar dig i ditt arbete och för framtiden i dessa tider av förändring.

Du har förmodligen inte undgått att höra talas om hur digitaliseringen tar över arbetsuppgifter och att konkurrensen om jobben hårdnar. Samtidigt har du en vardag och en arbetssituation att hantera.

 

Ladda ner vår handbok - Handbok för dig på ekonomiavdelningen

 
Låt oss direkt slå fast; du kommer inte att bli totalt utkonkurrerad av automatiseringen. Däremot kommer en del av de enklare och kanske mer monotona arbetsuppgifterna att digitaliseras i allt större utsträckning. 

Därför kan redan nu börja uppgradera din kompetens och locka fram en ny version av dig själv, för att stå rustad och bli ännu bättre på det du faktiskt gör!

Maskiner är inte människor - här har vi en viktig insikt. De mjuka värdena blir till exempel allt viktigare i digitaliseringens tidevarv. Det handlar om allt sådant som utmärker oss människor, som att kunna kommunicera och samarbeta. Som att vara nyfiken och ha en social förmåga. Som att vara flexibel, anpassningsbar och empatisk.

 

Så skaffar du rätt kompetens inom ekonomi

Allt det där känner du säkert till – men hur blir vi bättre på det vi gör då? Ett givet svar är att söka fram fortbildning, fördjupning och kompetensutveckling.

Du har säkert hört begreppet "Det livslånga lärandet" – det är hög tid att applicera det nu. Utvecklingen går så fort framåt att vi hela tiden måste vara beredda att lära om och lära nytt. Det måste i princip vara lika naturligt att uppgradera sig själv, som att ha ett arbete att gå till.

Här Är fyra konkreta tips för hur du kan bli bättre på ditt jobb: 

•    Diplom – en diplomering eller certifiering är ett utmärkt bevis på din kompetens.

•    Var alltid i framkant - försök att alltid ligga i framkant, håll dig uppdaterad genom nyhetsbrev, mässor, konferenser, tidningar, bloggar och poddar. 

•    Var inte rädd för ny teknik - lär dig den i stället när den kommer. Det blir bara allt viktigare att vara tekniskt kunnig. Finns det något system du kan utbilda dig på, så att du kan stötta dina kollegor?

•    Nätverka. Nätverka. Nätverka - I alla dess former, i mänskliga möten och i sociala kanaler. Det är hög tid att våga sig in på LinkedIn om du inte redan är där!

När alltfler arbetsuppgifter blir digitala, gäller det alltså att bli ännu litet bättre och ännu vassare på det man redan gör. Det kan till exempel handla om att utveckla sina kommunikativa  och konsultativa förmågor, att anamma ny teknik och lära sig den eller att skaffa ett kvitto på sin kompetens genom en utbildning. Men det är också viktigt att omvärldsbevaka och hålla koll på vilka trender som gäller inom ekonomi för tillfället. Genom att bli ännu vassare stärker man sin position och sin konkurrenskraft för framtiden.

I vår handbok finns flera konkreta tips och verktyg för att vässa sig inför framtiden. Du kan bland annat läsa om hur du bättre nätverkar, var du kan  hålla dig uppdaterad med det senaste och hur du arbetar med LinkedIn!


Ladda ner handboken